Wat is Reiki

WAT IS REIKI

Een eenvoudige methode om energie over te brengen

Reiki is een natuurlijke en eenvoudige methode om energie over te brengen op mens, dier of andere levende wezens. Het Japanse woord Reiki betekent "universele levensenergie". Universeel geeft aan, dat die energie altijd, overal om ons heen is. Je ziet het niet, net zo als bijvoorbeeld de wind. Wind geeft energie, dat kun je alleen zien doordat het iets in beweging zet (bijvoorbeeld een molen), maar de energie zelf kun je niet zien. Net zoals zonne-energie. Wij weten, dat je energie krijgt door zonnestralen op te vangen met je huid, maar de energie zelf kun je niet zien. Die universele energie zit dus altijd overal om ons heen.

Hoe kan die energie met Reiki gebruikt worden?

Bij Reiki wordt die universele energie gebruikt om door te geven via de handen. De gever kan deze energieën bundelen en in een geconcentreerde vorm via de handen doorgeven aan de ontvanger. Doordat de Reikigever door de leraar geïnitieerd is, is het vermogen om deze universele energie te verzamelen verfijnd en geeft dat de mogelijkheid om energie door te geven, zonder dat het de eigen energievoorraad aanspreekt. Om Reiki te kunnen leren geven is er geen speciale kracht of gave nodig. Iedereen kan het leren toepassen op anderen of zichzelf. Reiki is dus een energie die doorgegeven kan worden van de ene mens naar een ander levend wezen.

Wat doet die energie dan?

Elk levend wezen heeft een zelfherstellend vermogen. Dat wil zeggen (als we even alleen over mensen spreken), dat elk menselijk lichaam van nature weet, waar hij iets moet herstellen als er sprake is van een disbalans door bijvoorbeeld een virusinfectie of bijvoorbeeld een wond door een snee. In het geval van een snijwond, weet het lichaam direct, oh daar moet ik nieuwe celletjes aanmaken om die wond weer zo snel mogelijk dicht te krijgen. Dit proces kan alleen goed werken als daar voldoende energie voor aanwezig is in het lichaam. Met Reiki zorg je er dus voor, dat het lichaam energie krijgt om het eigen herstelproces zo spoedig en krachtig mogelijk te laten verlopen. Nu is het voorbeeld van een snijwond een klein voorbeeld, maar ook het herstellen van ernstige aandoeningen is gebaat bij het ontvangen van meer energie met behulp van Reiki. Dat wil niet zeggen, dat je met Reiki ernstige kwalen helemaal kunt genezen. Reiki is een prima ondersteunende alternatieve geneeswijze in samenhang met de reguliere geneeswijze. Doordat je met Reiki, energie geeft aan het helingsproces kan het de behandeling die de arts in gang heeft gezet extra goed ondersteunen. Ook in het geval van psychische klachten zoals bijvoorbeeld een Burn-out kan Reiki een helende werking hebben. Het tekort aan energie doordat er lange tijd meer energie gevraagd is

Reikicentrum Drenthe Assen | Voor meer informatie: Yvonne Feddema Tel. 0592-785452 Mobiel 06-40425808