Veel gestelde vragen

Vragen over Reiki

Met deze pagina willen wij tegemoet komen aan veel gestelde vragen. Mogelijk zit uw vraag hierbij. Heeft u zelf een vraag waar u graag antwoord op wilt, mail het ons en wij zullen proberen deze te beantwoorden.Tevens kunnen wij dan deze lijst aanvullen met uw vraag, die voor anderen dan ook weer nuttig kan zijn.

 

Wat maakt Jikiden Reiki anders ten op zichte van Westerse Reiki ?
Zowel Jikiden Reiki als Westerse Reiki vinden hun wortels in Usui Sensei’s Reiki. Maar ze zijn niet echt hetzelfde omdat Westerse Reiki bepaalde ideeën heeft weggelaten en andere elementen en gebruiken heeft toegevoegd.
Dat wil niet zeggen, dat Westerse Reiki imperfect of fout is en het is begrijpelijk waarom sommige elementen de tand des tijds niet hebben overleefd. Het is mogelijk dat als de originele vorm van Reiki streng gehandhaafd zou zijn gebleven dat het nooit zo populair zou zijn geworden en dan zouden maar een klein aantal mensen gezegend zijn met kennis over Reiki. Het is natuurlijk dat Reiki in verschillende culturen zich op verschillende wijzen heeft verspreid. Belangrijk is, dat we ons niet moeten richten op de verschillen, maar op het universele karakter van Reiki en op de helende krachten daarvan.
De letterlijke betekenis van Jikiden Reiki is; Reiki direct van de meester.
Jikiden Reiki is in al zijn eenvoud krachtig en doeltreffend. De originele vorm en de originele symbolen vanuit de leerschool van Dr. Usui Sensei worden gebruikt wat Jikiden Reiki zuiver in zijn vorm maakt


Waarom zou ik kiezen voor Jikiden Reiki ?
Helaas komt het in de Westerse Reiki regelmatig voor, dat de lesprogramma’s nogal verschillend van aard zijn. Gelukkig mag ik constateren, dat over het algemeen de meeste Reikimasters de inhoud van de lessen met elkaar overeen stemmen. Tóch is het mogelijk om bijvoorbeeld Reiki I, Reiki II, Reiki III en de mastergraad in één avond te halen. Ongelooflijk, maar het gebeurt! Met andere woorden; niets is vastgelegd, iedereen is vrij om het op eigen wijze in te vullen.
Met Jikiden Reiki is alles vast gelegd. Degene die het onderwijst móet een bepaald lesprogramma hebben doorlopen, anders krijgt hij/zij niet de bevoegdheid. Iedereen staat geregistreerd bij het Jikiden Reiki Instituut. De prijs die betaald moet worden voor een cursus staat vast en daar mag niets in veranderd worden (ook daar zijn in de Westerse Reiki behoorlijk wat verschillen te vinden). Wanneer men een cursus heeft gevolgd, krijgt men een origineel certificaat vanuit Japan op originele (kalligrafie) wijze geschreven. Een gedeelte van het cursusgeld wat je betaald wordt afgedragen aan het Jikiden Reiki Instituut om zo de administratie te kunnen bekostigen. Alle Jikiden Reiki leraren worden vermeld op de officiële internationale Jikiden Reiki website. Zodoende kan men altijd de erkende gecertificeerde Jikiden Reiki leraren terug vinden.
Je ziet het. Men heeft geleerd van wat er zich hier in de westerse landen heeft plaats gevonden. Reiki is te mooi om verkwanseld te worden. Gelukkig heeft het doorgeven van de originele traditionele wijze van Reiki nog mogen geschieden. Laten we er zuinig op zijn en laten wij het zo zuiver mogelijk houden.


Waarom is een Jikiden cursus iets duurder dan gemiddeld?
Alle Jikiden Reiki cursisten worden bij het Jikiden Reiki instituut te Kyoto-Japan geregistreerd.
Ook op deze website worden de namen van de cursisten die bij Reikicentrum Drenthe een Jikiden Reiki cursus hebben gevolgd weergegeven. Dit wordt gedaan om vervalsing van de certificaten te voorkomen en de zuiverheid te waarborgen.
Daarnaast krijt iedere cursist een orginel Japanse certificaat met de hand gekaligraveerd met zijn/haar naam erop en de naam van zijn/haar leermeester. Ook dit wordt centraal gedaan in Kyoto-Japan.
Het officiële cursusboek wat u krijgt is ook in Japan gedrukt om uniformiteit te waarborgen.
Dit alles maakt dat de kosten iets hoger zijn maar het maakt het een stuk waardevoller!
U zult trots zijn op de schoonheid van het certificaat.


Werkt Reiki alleen als ik erin geloof?
Nee, er wordt automatisch reiki overgedragen, wanneer de energie nodig is en op het onderbewuste niveau van de recipiënt aanvaard wordt. Andere condities zijn er niet, Reiki is geen psychologisch fenomeen zoals hypnose of suggestie. De werking van de Reiki- energie kunnen niet met het placebo- of een of ander suggestief effect verklaard worden. Zelfs de Reikibehandelaar hoeft nergens in te geloven om de energie te laten stromen. Het gebeurt allemaal automatisch en zonder voorwaarden.


Kan ik met Reiki iemand schaden?
Neen. Reiki is liefde en liefde schaadt niemand. Wanneer je echter de machtspretentie hebt alles en iedereen met "jouw" Reiki-kracht te kunnen genezen, en daarom noodzakelijke medische of therapeutische hulp niet of te laat inschakelt, kan je machtsaanspraak heel goed schade aanrichten. Reiki ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid jegens jezelf en anderen die zich aan jou toevertrouwen.


Kan ieder gezondheidsprobleem met Reiki opgelost worden?
Nee, Reiki kan veel, maar niet alles. Door Reiki worden noch traditionele medische, noch natuurgeneeskundige therapieën en diagnoses overbodig gemaakt. Wel worden ze zinnig aangevuld. Ernstige ziekten en alles wat daar ook maar op lijkt, behoren in de handen van medisch opgeleide deskundigen gegeven te worden. In de handen van leken zijn preventie en kleinere aandoeningen (die immers anders zonder arts of natuurgeneeskundige worden behandeld) het hoofdgebied voor Reiki. Ondersteunende Reiki voor klachten van uiteenlopende aard kunnen niettemin een grote hulp zijn. Het mooist is het natuurlijk, wanneer de behandelend arts en de Reikibehandelaar in samenwerking met elkaar aan de gezondheidsbevordering van de patiënt/cliënt werken.


Wanneer ik Reiki aan mijzelf geef, en het werkt dan niet. Waar ligt dat aan?
Reiki belemmert je individuele vrijheid van keuze geenszins. Wanneer je bewust of onbewust wilt dat een ander zich om jou bekommert, zul je je voor je 'eigen' Reiki afsluiten. Het gaat je dan niet om het oplossen van het schijnbare probleem, maar om de bevrediging van een verlangen naar intimiteit. Dat is volstrekt legitiem en je moet het van jezelf accepteren. Reiki kan en mag voor jou intimiteit niet vervangen.


Wat zijn Chakra's?
Cirkelvormig energiecentrum in het fijnestoffelijk lichaam van de mens. Er zijn zeven primaire chakra's die in het etherisch lichaam gelokaliseerd zijn. Deze worden aangeduid als;

-Stuit - of wortel chakra (eerste)
-Heiligbeenchakra (tweede) (Buik)
-Zonnenvlechtchakra (derde)
-Hartchakra (vierde)
-Keelchakra (vijfde)
-Derde oog chakra (voorhoofd) (zesde)
-Kruinchakra (zevende)

Het woorde Chara komt uit het Sanskriet en betekent 'wiel' of 'rad'

 

Heb ik met Reiki géén arts nodig?
Reiki behandelingen vervangen geenszins het bezoek aan de dokter. Ernstige kwalen en alles wat daar op kan uitlopen, moet eerst door een competente deskundige gediagnosticeerd worden.
Reiki moet gezien worden als ondersteuning van het genezingsproces, of indien genezing niet meer mogelijk is het verzachten van pijn en meer innerlijke rust.

 

Ik ben vaak heel moe, kan Reiki mij helpen?
Veel mensen gaan tegenwoordig gebukt onder (Chronische) vermoeidheid. De oorzaken kunnen sterk uiteenlopen. Reiki kan hier zeer goed ondersteunend werken door 4 minstens 4 behandelingen kort achter elkaar te krijgen ( in één week) en daarna een aantal weken 1 behandeling per week. Vaak wordt na de 3e of 4e behandeling voelbaar verbetering waargenomen. Aandacht voor de mentale kant is belangrijk omdat vaak chronische vermoeidheid achterliggende oorzaken heeft.


Kun je kinderen ook met Reiki behandelen?
Ja, dat kan zonder enige problemen. Wel is het noodzakelijk dat de Reiki gever voldoende geduld in acht neemt. Het is vaak heel mooi te zien hoe goed kinderen op een behandeling reageren. Vaak spontaan en zonder enige terughoudendheid laten zij het over zich heen komen. Belangrijk is de kinderen goed te vertellen wat je gaat doen (indien mogelijk), wat zij kunnen ervaren en hoe lang het gaat duren. Probeer uit te leggen wat Reiki is en vergelijk het met energie die wij nodig hebben.
Mensen hebben energie nodig en halen dat uit voedsel, water, lucht, slapen, en de zon.
De energie van de zon zie je niet maar telt wel mee. Een plantje in de kelder zal meestal doodgaan als die geen licht krijgt. Zonne energie maakt het plantje sterk en zo werkt Reiki ook ongeveer, je kunt het niet zien maar het is warm en liefdevol.

 

Hoeveel tijd kost een Reikibehandeling?
Daar is moeilijk een standaard antwoord op te geven. Ken je elkaar niet en is het de eerste behandeling dan is een korte kennismaking noodzakelijk. Tevens moet er natuurlijk eerst gesproken worden over de reden van de noodzakelijke Reikibehandeling. De eerste behandeling duurt dan meestal een half uur kennismaking / introductie van Reiki en daarna ± 1 uur voor de Reikibehandeling en hierna ± 20 min. napraten en vervolgafspraak maken. Voor elk volgende behandeling moet meestal totaal ± 1,5 uur worden uitgetrokken.

 

Kan ik mijn kleren aanhouden bij een Reikibehandeling?
Jazeker! Een Reikibehandeling gaat door je kleren heen. De cliënt ligt op een behandeltafel met de kleding aan. Soms wordt er een dekentje over de cliënt gelegd omdat het bij diepe ontspanning voorkomt dat de lichaamstemperatuur wat daalt, waardoor de cliënt het wat koud kan krijgen. De behandelaar kan rustig door een deken heen werken. De Reikienergie gaat overal dwars doorheen.
Wat wel moet is schoenen uit. Voeten zijn vaak heel belangrijk bij een Reikibehandeling en schoenen zijn daar een zeer storende factor in.
Uiteraard werkt het prettig als zowel de behandelaar als de cliënt de hygiëne in acht nemen.
Knellende sierraden moeten wel afgedaan worden. Eveneens is het prettiger voor de patiënt wat lossere kleding te dragen.

Reikicentrum Drenthe Assen | Voor meer informatie: Yvonne Feddema Tel. 0592-785452 Mobiel 06-40425808