Reiki historie

De oorsprong van Reiki

Reiki komt voort uit het boeddhistische Qigong, met shintoistische invloeden. Het werd door Mikaomi Usui uit Kyoto in Japan eind negentiende eeuw opnieuw ontdekt. Hij gaf het de naam Rei-Ki (uitgesproken als Lei-Ki).
In het Japans betekent het karakter Rei :Heilig, geest, mysterie, gift, natuurgeest of onzichtbare geest en betekent het karakter Ki :energie, natuur, talent en gewaarwording.
Meestal wordt Reiki vertaald als ‘ universele levensenergie’. De levensbeschrijving van Usui is vaag en vol mysteries. Het merendeel van de Japanse informatie over hem en de Reiki-beweging circuleerde buiten Japan en is nogal overtrokken of niet goed onderzocht. De kanji voor Reiki werd heel vaak verkeerd gespeld. Bijna alle Engelse en Duitse boeken over Reiki menen dat dr. Usui hoofd van de Doshashi Universiteit in Kyoto was en later gestudeerd heeft aan de universiteit van Chicago. Van beide instituten hebben archivarissen verklaard, dat een zekere Mikao Usui nooit ingeschreven is geweest of gedoceerd heeft aan één van beide instituten. Door allerlei omstandigheden is het telkens weer moeilijk gebleken de ware toedracht van het ontstaan van Reiki en de werkelijke geschiedenis van dr.Usui zo zuiver mogelijk over te dragen.

Na ons bezoek aan Japan Oktober 2006 hebben wij het als een taak van ons gezien om zelf de informatie die wij hebben mogen ontvangen van Dhr. Tadao Yamaguchi te vertalen en over te dragen aan onze leerlingen. Hiermee hopen wij een stukje geschiedenis over te kunnen dragen die zo dicht mogelijk bij de bron vandaan komt en dus in onze ogen zo zuiver mogelijk is.
Het verhaal van dr. Mikao Usui:


usuiMikao Usui werd op 15 augustus 1865 geboren. In zijn jeugd reisde hij meerdere malen naar China en naar westerse landen om zijn kennis te vergroten en zijn horizon te verbreden. Hij was geen rijk mens en om zijn zoektocht naar kennis te kunnen bekostigen moest hij hard werken en sparen. Daarom heeft hij verschillende beroepen uitgeoefend. Hij werkte onder andere als ambtenaar, commercieel handelsondernemer, journalist, secretaris bij een staatsman en als missionaris en leraar voor gerehabiliteerde gevangenen. Door deze grote verscheidenheid aan werkervaringen kon hij de wereld vanuit verschillende perspectieven zien. De vraag: wat is de ware zin van het leven, begon meer en meer op de voorgrond te treden. Steeds meer zocht hij naar het antwoord op deze vraag. Hij begon te lezen in boeken over geschiedenis, medicijnen, boeddhisme, het christendom, psychologie, waarzeggerij en gelaatkunde. Met al zijn inzichten kwam hij tot de conclusie, dat de zin van het leven: "Een toestand van perfecte innerlijke vrede” is. Toen begon hij het Zenboeddhisme te bestuderen om deze ultieme staat van "zijn” te bereiken. Ondanks zijn 3 jaar lang durende zeer teruggetrokken meditatieve manier van leven bereikte hij de gewenste toestand niet. Tenslotte vroeg hij zijn Zenmeester die hij zeer respecteerde wat hij moest doen om de zo vurige wens van hem in vervulling te laten gaan. Zijn meester antwoordde:”Misschien moet je dan maar ervaren hoe het is om te sterven”. Dat verraste hem bijzonder. Zou het dan nu zijn tijd zijn om te sterven? In maart 1922 gaf hij zijn leven op. Hij zocht een plek op de berg Kurama en begon daar te vasten. De Kurama-berg bevindt zich aan het randgebied buiten Kyoto. Dit vasten was zeer duidelijk géén oefening maar een voorbereiding op zijn voorgenomen sterven.
Na de derde vastenweek voelde Usui midden in de nacht een krachtige schok in het midden van zijn hoofd, alsof hij door de bliksem getroffen was en hij viel bewusteloos neer. Na enkele uren kwam hij weer bij bewustzijn en hij ontwaakte bij het ochtendgloren. Tot zijn stomme verbazing voelde hij zich bijzonder fris, helder en monter, zo helder had hij zich nog nooit gevoeld. Tijdens het gebeuren is de Reiki-energie zijn lichaam en ziel binnengedrongen. Toen de kosmische energie en zijn eigen lichaamsenergie zich met elkaar vermengden realiseerde hij zich: Het universum ben ik – Ik ben het universum !
Eindelijk had hij de verlichte staat van zijn bereikt waarnaar hij zo verlangd had. Blij met de verkregen verlichtte staat rende Usui verheugt de berg af naar beneden. Onderweg naar beneden stootte hij zijn teen tegen een steen, daardoor scheurde zijn teennagel af, met als gevolg een hevig bloedende pijnlijke teen. Als reactie op het gebeuren legde Usui zijn hand op de pijnlijke teen en tot zijn verbazing verdween de pijn en stopte het bloeden vrijwel direct. Zijn teen was bijzonder snel genezen. Hij was verbaasd over deze wonderlijke genezing en toen hij eenmaal thuis was gekomen besloot hij om deze handoplegging bij zijn familie ui te proberen. Meer en meer zag Usui de geweldige resultaten van zijn behandelingen en hij voelde, dat hij meer mensen wilde helpen. Na een periode van onderzoekingen vond Usui een methode om andere mensen te helpen hun lichaam en geest te verbeteren met Reiki.
Een maand later na zij verlichte ervaring op de berg Kurama verhuisde Usui naar Tokio waar hij het "Usui Reiki Ryoho Gakkai” instituut oprichtte en daar begon hij Reiki te onderwijzen en seminars te organiseren die bijzonder populair werden.hayashiChujiro Hayashi sensei was één van de beste studenten van Usui sensei. In 1925 op 47 jarige leeftijd had hij de 3 graden in Reiki bereikt vlak voor de dood van Usui sensei. Officieel was Hayashi een arts bij de marine, maar nadat hij Reiki had geleerd van Usui sensei, praktiseerde hij dit in zijn eigen kliniek in in Tokio. De kliniek was groot genoeg om 8 Reikitafels en 16 beoefenaars te laten werken.
De verspreiding van Reiki van Japan naar het Westen.

 

takataHet was Mevr. Hawayo Takata (1900-1980), een dame van japans-amerikaanse afkomst, geboren in Hawaï, die Reiki naar de rest van de wereld begon te verspreiden.
In 1935, net voordat de tweede wereldoorlog was uitgebroken, vertrok mevr. Takata naar haar moederland Japan om te genezen van een ziekte dat haar hart, maag, longen en galblaas had geïnfecteerd. Haar man was pas overleden en zij voelde dat het tijd werd om een goed onderkomen voor haar dochters te regelen bij haar ouders voor het geval dat haar het ergste zou overkomen. Haar ziekte werd zo ernstig, dat er geen andere mogelijkheid bestond dan te opereren naar de mening van de artsen. Net toen ze op de operatietafel lag hoorde ze een innerlijke stem heel duidelijk zeggen: "Deze operatie is niet nodig” . Deze stem was zo indringend, dat mevr. Takata besloot de operatie niet te ondergaan. Van haar behandelend arts hoorde zij, dat er een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om te herstellen van haar ziekte, namelijk Reiki. Zodoende kwam zij in de kliniek van Dr. Hayashi terecht en na een lange intensieve behandeling van 8 maanden met Reiki was mevr. Takata volkomen genezen. Na deze ervaring besloot mevr. Takata om Reiki zelf te leren. Zij is gedurende 1 jaar bij Dr.Hayashi in de leer gegaan, waarna zij weer vertrok naar Hawaï. In eerste instantie heeft mevr. Takata zich alleen maar bezig gehouden met behandelen. Het was rond het jaar 1970 dat zij Reiki ging onderwijzen. Tot haar dood in 1980 heeft zij slechts 22 leraren onderwezen. Deze leraren hebben Reiki verder verspreid over de hele wereld en dankzij hen en mevr. Takata heeft de westerse samenleving kennis mogen maken met Reiki en zijn er nu meer dan 3 miljoen praktiserende Reikibeoefenaars.

In de zoektocht naar de oorsprong heeft men ontdekt, dat er verschillende opvattingen zijn over de symbolen en de geschiedenis van Dr. Usui. Deze "verschillen” en/of misverstanden zijn hoofdzakelijk ontstaan, doordat mevr. Takata géén japans kon lezen en schrijven. Er was hierbij dus geen sprake van bewust verkeerde informatie verstrekken, maar meer een kwestie van overmacht. In de zoektocht naar de zuivere oorsprong mag men er van uit gaan dat de stof die men onderwezen krijgt bij Jikiden-Reiki zo dicht mogelijk bij de bron vandaan komt. Dat wil niet zeggen, dat de westerse Reiki zoals wij die kennen niet werkt. Uit vele voorbeelden is gebleken, dat de westerse Reikimethode ook zeer krachtig kan zijn.

Reikicentrum Drenthe Assen | Voor meer informatie: Yvonne Feddema Tel. 0592-785452 Mobiel 06-40425808