Reiki cursus

Een Reiki cursus volgen bij Reiki Centrum Drenthe.
Een Reiki cursus volgen is voor veel mensen, die zelf de helende werking van een Reiki behandeling ondervonden hebben, een mooi vervolg. Tijdens een Reiki cursus leert u uw eigen lichaam en dat van anderen te behandelen met energie.
Iedereen kan dit leren!

Reiki centrum Drenthe staat voor:
-Gecertificeerd Japans opleidingsinstituut in Nederland.
-Kwaliteitswaarborg waarbij iedere cursist wordt geregistreerd in Japan.
-Duidelijke lesstructuur zoals het Internationaal gegeven wordt.
-Zeer goede leslocatie met ruimte voor voldoende oefensituaties met behandeltafels.
-Origineel volgens de visie van de ontdekker van Reiki Sensei Mikao Usui.
-Uw Reiki leraar Yvonne is opgeleid in Japan.
-Officiële ( hand) gekalligrafeerde Japanse Reiki certificaten in Japan gemaakt.
-Hét Reiki instituut om uw eigen Reiki kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
-Voor professionele Reiki behandelingen met medische begeleiding.
-Goed onderbouwde lesstof inclusief gedrukt cursusboek

 

Jikiden Reiki:
Jikiden Reiki betekent: Reiki direct van de meester. Jikiden Reiki is in al zijn eenvoud krachtig en doeltreffend. De originele vorm en de originele symbolen vanuit de leerschool van Dr.Usui Sensei worden gebruikt. In de westerse Reiki worden 3 niveau's gehanteerd. Voor elk niveau wordt een apparte cursus gegeven. In de Jikiden Reiki worden 2 niveau's gehanteerd. Alle lesstof die in de westerse Reiki over 3 cursussen worden verdeeld is bij Jikiden Reiki in twee cursussen verdeeld.Jikiden Reiki Shoden niveau 1: Deze cursus bestaat uit vier dagdelen. U leert en oefent diverse Reiki technieken, waarbij theorie en praktijk op een ontspannen wijze worden afgewisseld. De geschiedenis van Reiki wordt inzichtelijk weergegeven met behulp van visuele aspecten. U leert werken met de techniek van de Byosen, waardoor u met uw handen kunt voelen hoe en waar u moet behandelen. In de Shoden cursus ligt het accent op het trainen van het voelen van de energie in uw handen. Er worden dus veel praktijk lesmomenten ingebouwd.

Jikiden Reiki Okuden niveau2: De cursus bestaat uit vier dagdelen. U leert en oefent diverse Reiki technieken. Daaraan toegevoegd leert u Reiki geven op afstand, waardoor u mensen Reiki kunt geven die niet in uw directe omgeving zijn. Ook leert u Reiki te geven speciaal voor een mentale behandeling. D.w.z dat u of uzelf of een ander kunt helpen bij slechte gewoontes of bij mentale problemen.. U kunt daarmee gewoonte-patronen of belemmerende overtuigingen doorbreken. Hiervoor leert u gebruik te maken van een aantal symbolen met de daarbij horende mantra's. Het leren tekenen van de symbolen is een belangrijk onderdeel van de cursus. Hier wordt uitgebreid en met mooi lesmateriaal aandacht aan besteedt.


Overige cursussen en trainingen:

-Japanse Reiki technieken: In deze workshop worden diverse aanvullende Japanse Reiki technieken uitgelegd en geoefend.

- Reiki cursus voor mindervaliden: De Reikicursus voor mindervaliden wordt in overleg bij u thuis gegeven. Doordat er vaak sprake is van een één op één situatie, zal naar aanleiding van het intakegesprek de tijd worden ingeschat die de cursus in beslag zal nemen. Doordat uw leraar opgeleid is als verpleegkundige op zowel fysiek als psychisch gebied is het mogelijk om u zorg op maat te bieden tijdens de cursus.

- Reiki team dagen: Als je iets bijzonders wilt gaan doen met jouw team.

- Eigen Reiki dagen: Jij samen met jou partner, vriend, vriendin, collega of vul maar in...! Indien gewenst is het mogelijk dit in huiselijke kring te organiseren.

- Reiki oefenavonden: Iedere maand organiseerd Reikicentrum Drenthe op een woensdag avond een oefen avond. Deze oefen avonden mogen door iedereen die een Reikicursus heeft gevolgd bezocht worden. Ook de mensen die ergens anders een Reiki cursus hebben gevolgd zijn van harte welkom. De avonden worden gebruikt om te kunnen oefenen op elkaar en dikwijls is er vooraf een thema waarbij er een kennisoverdracht is over diverse technieken of aanverwante thema's. Er worden net zo veel behandeltafels klaar gezet als dat nodig is, dus iedereen kan liggend behandeld worden of behandelen.

Reikicentrum Drenthe Assen | Voor meer informatie: Yvonne Feddema Tel. 0592-785452 Mobiel 06-40425808