Reiki 2

Reiki Okuden ( Reiki 2 Japans)

Globale inhoud Jikiden Reiki Okuden ( tweede graad):

-Korte herhaling van de cursusinhoud Shoden
-Resiteren van de Gokai
-Reiki Mawashi ( oefenen in voelen in de handen)
-Reiju (afstemmingen)
-Reiki Mawashi (oefenen in voelen in de handen)
-Het Mentaal helingssymbool. De oorsprong, ververklaring en werking.
-Reiki oefeningen met het Mentaal helingssymbool
-Kokai Denju ( Usui Sensei filosofie over een Reiki behandeling)
-Reiki voor psychologische problemen
-Reiki Okuri
-Het afstands helings symbool. De oorsprong, de verklaring en werking.
-Enkaku Chiryo (Oefenen met het Reiki afstandsheling techniek)
-Vragen en antwoorden
-Reiki Kokan. Eeen van hayshi Sensei ingevoerde kaarsenceremonie
-Uitreiking originele Japanse certificaten.

De cursus Jikiden Reiki II of ook wel Okuden bestaat uit twee dagen.
In deze twee dagen leert u er nieuwe technieken bij die er toe bijdragen dat u na het volgen van deze cursus alle technieken die Jikiden Reiki kent beheerst.
Jikiden Okuden concentreert zich met name op twee bijzondere technieken.

De Enkaku Chiryoa oftewel heling op afstand.
Deze bijzondere techniek leert u om iemand Reiki te geven zonder dat u die persoon direct aanraakt. De persoon die u Reiki wilt geven kan zich zelfs aan de andere kant van de wereld bevinden. In de oorlogsjaren werd deze techniek bijzonder veel toegepast door de Japanse vrouwen. Men kon zo namelijk waarnemen of de echtgenoot nog leefde. Dit gegeven maakt, dat u er van overtuigd mag zijn, dat u een bijzondere techniek leert, die u veel verwondering zal geven. Om u deze techniek eigen te maken gaat u leren hoe u het symbool dat u daarvoor nodig heeft moet schrijven/tekenen en hoe u het symbool dient te gebruiken.

De andere techniek die u leert is:

De Sei He Ki Chiryo oftewel de behandeling voor slechte gewoontes of mentale problemen.
Deze techniek kan men gebruiken voor zichzelf of voor iemand anders. U leert daarbij gebruik te maken van een symbool, waarbij een slechte gewoonte (bijv. roken, snel boos worden of jaloezie) of een mentaal probleem behandeld kan worden. U leert het symbool te schrijven/tekenen en hoe het symbool gebruikt dient te worden.

Uiteraard wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de herkomst van de symbolen en de wijze waarop deze technieken ontstaan zijn.
Tijdens de Jikiden Okuden cursus ontvangt u 2 Reijus (afstemmingen).
De Jikiden Okuden cursus bestaat uit twee intensieve dagen, met veel verwondering, veel oefenen en genieten van het werken met een oeroude energie.
Reikicentrum Drenthe biedt u in een prettige omgeving met behulp van handige leerhulpmiddelen en een gezonde dosis humor twee fantastische dagen.
Aan het eind van de twee dagen ontvangt u een certificaat en u wordt bijgeschreven bij het Jikiden Reiki instituut. Daarna ontvangt u per post het originele Japans gekalligrafeerde certificaat die met Reikienergie door uw leraar is bekrachtigd.
Deze cursus kan alleen gevolgd worden als u de Jikiden Reiki 1 cursus reeds eerder heeft gevolgd.


Kosten: € 450,=

Reikicentrum Drenthe Assen | Voor meer informatie: Yvonne Feddema Tel. 0592-785452 Mobiel 06-40425808