Reiki 1

Reiki Shoden ( Reiki 1 Japans)

Globale inhoud Jikiden Reiki Shoden (= eerste graad):

-Uitvoerige behandeling van de herkomst van Reiki.
-De geschiedenis van Jikiden Reiki
-De vijf Reiki leefregels
-De betekenis van de kanji karakters voor Reiki
-Oefenen van De Gokai (= leefregels in het Japans)
-Reiju (afstemmingen)
-Reiki Mawashi (oefenen in voelen in de handen)
-Reiki oefeningen
-Uitleg van het oude symbool
-Uitleg Byosen
-Bloedcirculatie-massage techniek
-Kokai Denju ( Usui Sensei filosofie over een Reiki behandeling
-Het krachtversterkende symbool. De oorsprong, de verklaring en werking.
-Kekko- bloedcirculatie massage ( Ketsueki Kokan Ho.)
-Reiki in Japan
-Reiki Okuri ( Reiki in een kring geven)
-Reiki Kokan. Eeen van hayshi Sensei ingevoerde kaarsenceremonie
-Uitreiking originele Japanse certificaten.In 2006 ben ik, geboeid door de herkomst van Reiki, naar Japan geweest om een stukje historie te kunnen proeven. Tegelijkertijd heb ik me laten scholen door Dhr Tadao Yamaguchi in Jikiden Reiki. Deze voor mij nieuwe ervaring op Reiki gebied heeft een dermate invloed op mij gehad, dat ik heb besloten me verder te bekwamen in de Jikiden Reiki, zodat ik het verder kan en mag onderwijzen aan mijn leerlingen. Om meer duidelijkheid te kunnen geven over deze andere vorm van Reiki dan de westerse Reiki wil ik hier wat meer uitleg geven over de Jikiden Reiki

 

Het ontstaan van Jikiden Reiki:

De overgrote meerderheid (99%) van Reiki, die op dit moment wordt beoefend in Japan is de Westerse stijl Reiki. Maar de helende kunst van Reiki is eigenlijk in Japan ontdekt en heeft zich vervolgens over de gehele wereld verspreid. Op een gegeven moment geloofde men dat Westerse stijl Reiki de nog enige bestaande vorm van Reiki was en dat er geen beoefenaars meer in Japan waren. Als gevolg daarvan, toen Reiki werd geherintroduceerd in Japan, moesten de mensen, die hierin geïnteresseerd waren naar Noord-Amerika om Reiki te leren. De waarheid is, dat er altijd Reiki beoefenaars zijn geweest in Japan. De volgende personen zijn bekend in de Reikiwereld in Japan:


Usui Reiki Ryoho Gakkai:

Dit is een organisatie opgericht door Mikao Usui Sensei (1865 – 1926), de ontdekker van Reiki. Deze organisatie was tot nu toe vrijwel onbekend vanwege een beslissing om een gesloten groep te blijven.


Eén van de studenten van Mikao Usui Sensei was ook, Chujiro Hayashi Sensei (1880 - 1940). Hij was een kapitein bij de marine en werkte voornamelijk in de militaire gezondheidsdienst als marinearts. Dr. Hayashi was getrouwd en had twee kinderen. Dr Hayashi leverde een actieve bijdrage aan de verspreiding van Reiki in heel Japan, stichtte de Hayashi Reiki Kenkyu-kai en hield workshops, waarbij hij een grote hoeveelheid mensen Reiki leerde.


Meer dan 65 jaar geleden, toen zij nog maar 17 jaar oud was, leerde Mevrouw Chyoko Yamaguchi (1921-2003) Reiki van Chujiro Hayashi Sensei. Zij beoefende Reiki dagelijks tot haar overlijden.

Haar zoon Tadao Yamaguchi (1952) ontdekte dat Reiki in de Westerse landen bijzonder populair was, maar dat de originele kennis veloren was gegaan door vermenging met westerse ideeën. In overleg met enkele masters in de westerse Reiki, besloot Tadao Yamaguchi, Jikiden Reiki actief te gaan promoten, zonder invloeden van Westerse Reiki. Al snel ontstonden er problemen, zoals mensen die beweerden dat zij het niveau van Jikiden Reiki beoefenaar hadden bereikt, hoewel hun Reiju
(= afstemmingen/initiaties) incompleet was. Hierna heeft Tadao Yamaguchi in overleg met andere masters besloten om seminars te houden en certificaten uit te geven aan de geslaagde studenten en de methodes die Chujiro Hayashi Sensei 65 jaar eerder had gebruikt in de lessen aan zijn moeder, te recreëren. Derhalve is het Jikiden Reiki Seminar de eerste in zijn soort in Japan en de eerste in de wereld.

Wat maakt Jikiden Reiki anders ten op zichte van Westerse Reiki ?

Zowel Jikiden Reiki als Westerse Reiki vinden hun wortels in Usui Sensei’s Reiki. Maar ze zijn niet echt hetzelfde omdat Westerse Reiki bepaalde ideeën heeft weggelaten en andere elementen en gebruiken heeft toegevoegd.
Dat wil niet zeggen, dat Westerse Reiki imperfect of fout is en het is begrijpelijk waarom sommige elementen de tand des tijds niet hebben overleefd. Het is mogelijk dat als de originele vorm van Reiki streng gehandhaafd zou zijn gebleven dat het nooit zo populair zou zijn geworden en dan zouden maar een klein aantal mensen gezegend zijn met kennis over Reiki. Het is natuurlijk dat Reiki in verschillende culturen zich op verschillende wijzen heeft verspreid. Belangrijk is, dat we ons niet moeten richten op de verschillen, maar op het universele karakter van Reiki en op de helende krachten daarvan.
De letterlijke betekenis van Jikiden Reiki is; Reiki direct van de meester.
Jikiden Reiki is in al zijn eenvoud krachtig en doeltreffend. De originele vorm en de originele symbolen vanuit de leerschool van Dr. Usui Sensei worden gebruikt wat Jikiden Reiki zuiver in zijn vorm maakt.


Waarom zou ik kiezen voor Jikiden Reiki ?

Helaas komt het in de Westerse Reiki regelmatig voor, dat de lesprogramma’s nogal verschillend van aard zijn. Gelukkig mag ik constateren, dat over het algemeen de meeste Reikimasters de inhoud van de lessen met elkaar overeen stemmen. Tóch is het mogelijk om bijvoorbeeld Reiki I, Reiki II, Reiki III en de mastergraad in één avond te halen. Ongelofelijk, maar het gebeurt! Met andere woorden; niets is vastgelegd, iedereen is vrij om het op eigen wijze in te vullen.
Met Jikiden Reiki is alles vast gelegd. Degene die het onderwijst móet een bepaald lesprogramma hebben doorlopen, anders krijgt hij/zij niet de bevoegdheid. Iedereen staat geregistreerd bij het Jikiden Reiki Instituut. De prijs die betaald moet worden voor een cursus staat vast en daar mag niets aan veranderd worden (ook daar zijn in de Westerse Reiki behoorlijk wat verschillen te vinden). Wanneer men een cursus heeft gevolgd, krijgt men een origineel certificaat vanuit Japan op originele (kalligrafie) wijze geschreven. Een gedeelte van het cursusgeld wat je betaald wordt afgedragen aan het Jikiden Reiki Instituut om zo de administratie te kunnen bekostigen. Alle Jikiden Reiki leraren worden vermeld op de officiële internationale Jikiden Reiki website. (zie: http://www.jikiden-reiki.com/member/haijyu_meibo.php.) Zodoende kan men altijd de erkende gecertificeerde Jikiden Reiki leraren terug vinden.
Je ziet het. Men heeft geleerd van wat er zich hier in de westerse landen heeft plaats gevonden. Reiki is te mooi om verkwanseld te worden. Gelukkig heeft het doorgeven van de originele traditionele wijze van Reiki nog mogen geschieden. Laten we er zuinig op zijn en laten wij het zo zuiver mogelijk houden.
Reikicentrum Drenthe is officeel gecertificeerd als Jikiden-Opleidings instituut.

Reikicentrum Drenthe Assen | Voor meer informatie: Yvonne Feddema Tel. 0592-785452 Mobiel 06-40425808