Diepzielduiken

Met diepzielduiken kunt u door middel van coaching in combinatie met een Reikibehandeling op een zachte en toch duidelijke wijze meer inzicht en grip krijgen op situaties in uw leven, waar u moeilijk vat op kunt krijgen. Diepzielduiken is een persoonlijk proces, waarbij Yvonne zich opstelt als de tijdelijke steun om het zelfoplossend vermogen te versterken. Dat wil zeggen, dat Yvonne het als voornaamste taak ziet, om mensen te leren hoe men met zichzelf en gebeurtenissen in hun leven om kan gaan. Het gaat hierbij in grote lijnen om gelukkiger worden, meer mens worden.

Een veel voorkomend gevoel dat u geen besef meer heeft over wie u werkelijk bent, kan een vorm van onrust geven en het idee niet gelukkig te zijn.

Zodra u  uzelf de vraag stelt: "wie ben ik?" en er diep over nadenkt, kunt u ontdekken hoe u heen en weer geslingerd wordt tussen de denkbeelden die u over uzelf heeft en de definities die onterecht uw ware identiteit omschrijven.
Identiteit is ten onrechte gebaseerd op wat u voor de kost doet en waar u geboren bent, en andere etiketjes zoals geslacht, rijkdom, ras etc.
Elk etiket gaat deel uitmaken van uw identiteit, afhankelijk van waar en met wie u wat aan het doen bent. Als u even nadenkt over die ervaring, komt u er wellicht achter dat geen enkel etiket in staat is, de persoon te symboliseren die u werkelijk bent. Zodra u verstrikt raakt in de denkwijze dat u bent en wat u doet, waar u vandaan komt en wat uw status in het leven is, stelt u zich kwetsbaar op.

Dit is wat er gebeurt;
Als u zegt dat u BENT  wat u doet, zult u op het moment dat iemand uw werk bekritiseert, zoals een schilderij of een tekening (als u schilder of architect bent) bang worden voor of kwaad zijn op die persoon.
Waarom?
Omdat u kritiek als een persoonlijke aanval ervaard. Als gevolg daarvan bouwt u een muur om uzelf heen, een verdedigingslinie, en uw gedrag wordt defensief om uzelf te beschermen. We noemen dat permanente onzekerheid. In dat geval zal uw eigenwaarde eraan moeten geloven.

Het doel van "diepzielduiken" is om u te helpen zelf te ervaren wie en wat u werkelijk bent. Zelfbeperking en gebrek aan vertrouwen maken geleidelijk plaats voor het ware gevoel van eigenwaarde en een intenser zelfvertrouwen. Yvonne leidt u in dit proces. Zij staat niet boven of voor u, maar naast u.

Reikicentrum Drenthe Assen | Voor meer informatie: Yvonne Feddema Tel. 0592-785452 Mobiel 06-40425808